Ushtrime & Shembuj

Në këtë faqe do të publikojmë video me shembuj të diagnostifikimit, udhëzime, sqarime
rreth Hardwerit dhe Softwarit të Autocomit

Dibea Group Video Portal

  • www.dibeagroup-cardiagnostics.com


Sqarim rreth shembullit në video

Shembulli i dhënë paraqet një rast problematik, i rëndë dhe ka sfidue shumicën e automekanikëve më të mirë në rrethinën e Tetovës! Problemi ende egzistonte kur u fut në diagnostifikimin e Autocom-it. Deri në këtë moment ishte investue rreth 1000 eu duke i zëvendësuar shumicën e pjesëve të motorit. (Ishte zëvendësue koka e motorit, "dyznat", ventilat, pompa e dizelit, izoluesit prej gome te ventilat dhe të tjera). Me këtë diagnostifikim u gjet problemi i çrregullimit.

Dibea Group Team

Sqarim rreth shembullit në video

Ky shembull përshkruan zgjidhjen e problemit të ndezjes së vonuar për veturën SEAT CORDOBA 1.4, 2006, opcionet që i jep për kontroll të problemit dhe diagnoses.

Dibea Group TeamDibea Group Team

Dibea Group Video Portal