Përshkrim për Autocom Kamion

Diagnostifikim për automjetet e lehta dhe të rënda komerciale, rimorkiot dhe autobusët

Autocom TRUCKS është mjet profesional diagnostifikimi për punëtori të makinave automobilistike.

Autocom TRUCKS është një mjet profesional diagnostifikimi për punëtoritë. Ajo përmban të dhëna të zgjëruara dhe përfshin shkëlqyeshën të gjitha llojet e automjeteve të lehta dhe të rënda komerciale, rimorkiove dhe autobusëve.

Autocom TRUCKS është një mjet shumë efikas dhe inteligjent për punëtoritë e makinave dhe përmab funksione të ndryshme siç janë Sistemi Inteligjet i Identifikimit, Sistemi Inteligjent i Skenimit dhe Sistemi Inteligjent i Azhurimit. Me këtë paisje ju mund të kryeni shërbime të servisimit, riparimit, kalibrimit te parametrave dhe rregullimit të automjeteve për një kohë shumë të shkurtër.

Autocom TRUCKS ka shumë përparësi siç janë diagnostifikimi i shpejtë dhe i besueshëm, përdorim i lehtë, instalim i shpejtë dhe i lehtë për tu azhuruar. Autocom TRUCKS është përdorur nga shumë konsumatorë të kënaqur si teknikë të puntorive, shitës të automjeteve, kompani të kontrollimit të automjeteve, policia, ushtria, shkollat etj.

View pricing plans

Autocom për Kamion

zgjedh problemin tuaj

Kamionat prej:

% E kamionëve

% Ul orët e punës

% Mrekulli